Drenatge linfàtic

El drenatge és un tipus de massatge molt sua que es fa amb moviments rítmics i

actua directament sobre el  el sistema linfàtic.

- Ajuda l’eliminació de líquids

- Ajuda a reduir els símpotes de cames inflades

- Activa la circulació

- Actua eficaçment sobre la cel.lulitis

- Millora l’aspecta de la pell