SOKU-SHIN-DO/ REFLEXOLOGIA PODAL

LA REFLEXOLOGÍA PODAL , com a tècnica terapèutica es basa en la estimulació de punts sobre els peus, així es diu zona reflexa. Aquestes zones corresponen a  diferents parts del nostre cos, i al fer el massatge de forma directe o reflexa , els òrgans , músculs i altres parts del cos reben un estímul curatiu . A mes d’aquest afecta reflex , hi ha un afecta local en els peus molt important per tractar i prevenir problemes.

EL SOKU-SHIN-DO , es una tècnica reflexològica que es base amb els coneixaments delsmeridiansd’acupuntura                                                              La tècnica consisteix amb la mobilització del dit afectat i desprès es pressiona totes les àrees dels peus i de les mans , les articulacions del turmell i el canell .                                                                                                  Amb aquest tècnica es busca la auto regulació i curació del nostre propi cos.