MASTER EN SHIATSU CLINIC

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es tuina.jpg

Al treball d’aquest màster en shiatsu clínic és la fusió de les patologies físiques junt amb les emocionals , tals com , la depressió, l’ansietat , l’insomni , fòbies, ….i es treballa amb el conjunt de les diferents tècniques orientals , com el tui-na , l’auriculo,la reflexo, les akebanes , entre d’altres ….