SHIATSU

El SHIATU   que  traduït litaralment significa » pressió dels dit «, és un mètode japonès de treballar el cos amb el propòsit de curar i afavorir la salut, influint i millorant l’estat del Ki en el nostre cos.

El SHIATSU utilitza la pressió de la mà i tècniques manipulatives que ajusten l’estructura física del cos i les seves energies internes naturals per preservar-lo de la malatia i mantenir un bon estat de salut.

MEDICINA ORIENTAL es basa en l’observació i la seva resposta a l’entorn durant millers d’anys . El focus d’atenció es dirigeix a descobrir com mantenir l’harmonia dins del cos i amb el mon extern .

Interpretar la causa i desprès aconsella sobre l’apropiat ajust de l’estil de vida i trobar els mitjans per restaurar les funcions de l’organisme.

CARACTERISTICA DEL SHIATSU  El shiatsu es caracteritza per la seva gran simplicitat, utilitza poques tècniques i el pacient no veu gran cosa: nomes una pressió tranquil.la i relaxada amb la mà o els colzes en diversos punt del cos

Amb cada aplicació de la pressió de shiatsu és un diagnòstic que permet al terapeuta tractar el pacient d’acord amb les condicions del seu cos

Debes haber iniciado sesión para publicar un comentario.