Experiencia

Més de 20 anys exercint com a terapueta.

En tot aquest temps,

- he participat en diferents col.loquis

- he col.laborat en diferents cursos

- he treballat en alguns centres externs

- he viatjat al Japó per instruir-me i

col.laborar en la clínica de T. Seikai

- he format a diferents terapeutes a tenir nocions del shiatsu.

I sobretot treballant amb la meva consulta.